hdpackaging.nl

Over HD Packaging


hd packaging (Hoogduin) is een Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1971 door de heren De Hoogh en Verduin. Beide heren waren destijds werkzaam in de glasindustrie en zagen in de jaren 70 de sterke opkomst en toekomstmogelijkheden van kunststof verpakkingen. Reden genoeg om zich zelfstandig te maken en de firma Hoogduin Verpakkingen B.V. op te richten, een combinatie van beider achternamen.

In de jaren 70, 80 en 90 bestonden de activiteiten hoofdzakelijk uit het leveren van kunststof maatwerk verpakkingen zoals plastic flessen, potten en sluitingen aan de cosmetica, reinigings-, chemische, voedsel-en farmaceutische industrie. Waarbij de klantenkring zich voornamelijk in de Benelux bevond.

De in de begin jaren 90 gestarte eigen productie van standaard flessen (te Almelo Nederland) werd om strategische redenen na een aantal jaren weer gestaakt en de activiteiten bij onze Duitse productiepartner Joh. Sieben Gmbh ondergebracht. Inmiddels is hd packaging een 2e generatie familiebedrijf en zijn de activiteiten uitgebreid naar Duitsland, Frankrijk, Engeland, Scandinavië en Zwitserland.

Vanaf begin 2000 zijn / worden er omvangrijke investeringen gedaan in eigen matrijzen, voor de productie van standaard flessen en doppen series. Waarvan een groot gedeelte inmiddels vanuit voorraad leverbaar is.

In 2009 is onze zusterfirma Plasticflessen.nl (per doos bestellen) opgericht, met als doel het vanuit voorraad leveren van kleine aantallen standaard flessen, potten, sluitingen en doseersystemen, vanaf 25 stuks.


Om in de groeiende opslag behoeftes van hd packaging en plasticflessen.nl te voorzien, zal er in 2012 geïnvesteerd worden in een nieuw distributiecentrum, te Zuidbroek Groningen (NL). Waar de huidige magazijnen van hd packaging en plasticflessen.nl op één locatie zullen worden samengevoegd. Op deze nieuwe locatie van ca. 2.500 m2 zal tevens kleinschalige productie van kunststof flessen, potten en etiketten plaats gaan vinden.

Bedrijfsstrategie

Onze duurzame bedrijfsstrategie is er op gericht om onze Europese klanten in het midden en kleinbedrijf te voorzien van kwalitatief hoogwaardige standaard en maatwerk verpakkingen. Zowel in grote als kleine oplages. Daarom leveren wij een groot deel van ons standaard assortiment vanuit voorraad, voor een optimale flexibiliteit, met korte communicatielijnen en een goede service en logistiek.


Duurzaamheid

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wat inhoudt dat onze activiteiten bewust gericht zijn op het creëren van lange termijn waarden op het gebied van markt, mens en milieu. Waarbij wij en een zo goed mogelijke balans tussen die aspecten nastreven.

Enkele duurzame activiteiten:
  • Wij streven er naar om zoveel mogelijk duurzaam in te kopen; zo gebruiken wij op kantoor o.a. groene stroom, gerecycled papier, fair-trade koffie, etc.
  • Wij betrekken eind 2012 een nieuw distributiecentrum; ontwikkeld om onze voorraden op 1 locatie te centraliseren.
  • De locatie van het nieuwe distributiecentrum is bewust gekozen in de regio Noord Nederland (Oost Groningen) in verband met economische voordelen als de lagere grondprijzen en het creëren van plaatselijke werkgelegenheid.
  • Bij de ontwikkeling en de bouw zullen zoveel mogelijk duurzame aspecten worden meegenomen zoals eigen groene energievoorziening; het gebruik van milieuverantwoorde bouwmaterialen, duurzame (kantoor-) inrichting, elektrische heftrucks, etc.
  • Wij maken actief gebruik van sociale werkplaatsen voor veredeling van onze producten; zoals het knippen van stijgbuizen, pompen, enz.
  • Wij sponsoren diverse goede doelen zoals de Roparun, Oxfam Novib en diverse schoolprojecten.
  • In de nabije toekomst zal ons bedrijfswagenpark zoveel mogelijk worden vervangen met energiezuinige (groene label) modellen.
  • Wij laten ons computernetwerk (ICT) virtueel hosten; wij maken geen gebruik van eigen servers.
  • Wij zijn actief met het testen van bio-plastics, met als doel om dit in de toekomst in ons assortiment op te nemen.
  • Wij kijken kritisch naar onze toeleveranciers en de wijze waarop zij (duurzaam) ondernemen; indien nodig zullen wij er op aandringen om verbeteringen hier in aan te brengen.


Copyright | Contact | Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden